3 februari 2015

Rangorde bij pesten

Door Dominique Flink

De rangorde bij pesten

Gisteren verscheen in de Metro dat pesten steeds erger wordt. Het pesten stopt niet meer op het schoolplein, maar gaat 24 uur per dag door.

Ieder kind dat te maken heeft met pesten, volgt zijn eigen weg, heeft eigen dromen, vragen en oplossingen. Een kind helpen rondom het thema pesten is maatwerk, want iedereen is anders. Om kinderen die met pesten te maken hebben ondersteuning te verlenen, heb ik ervoor gekozen om de training tot KOMOP coach te volgen.

Zelf ben ik niet gepest, maar ik heb in genoeg klassen gezeten waar werd gepest. Als ik er nu op terug kijk is er altijd dezelfde rangorde geweest. De baas, het hulpje en de meelopers. Praten over pesten is voor veel kinderen vaak een drempel, want wie kent het liedje klikspaan, boterspaan niet?

Als een kind iemand wil helpen die in een vervelende positie zit, en hij/zij doet dit door erover te praten, dan help je de een, maar de ander, veelal dader, help je niet. Klikken wordt onder kinderen vaak als onacceptabel gedrag beschouwd.

Laatst heb ik het boek Pestkop Apenkop gelezen. Ik vind dit een verhelderd boek waarin, het pestgedrag bij kinderen wordt benaderd vanuit het perspectief van een bioloog. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen het pesten bij apen en mensen. In het boek is te lezen waarom er wordt gepest, wat is het doel ervan en welke rol heeft iemand bij het pesten.

In het J/M Dossier: alles over pesten werd verteld over de 7 posities op de apenrots.
Ik vind dit een mooie weergave van de rangorde die bij pesten voorkomt.

De 7 posities op de apenrots.

 1. De alfa-aap
  Deze apen zitten aan de top. Ze zetten de groep naar hun hand. Ze zijn dominant en sociaal intelligent.
 2. De handlanger van de baas-aap.
 3. De meeloop-aap
  Meeloop-apen doen de alfa-aap en zijn handlangers na. Als zij pesten, pesten de meelopers mee. Als de top aardig is, zijn zij het ook. Ze doen niet snel wat uit zich zelf.
 4. De outsider-aap
  Outsider-apen staan buiten de groep. Ze missen de leuke, maar ook de nare groepsgebeurtenissen.
 5. De verdedig-aap
 6. De slachtoffer-aap
  Er zijn 3 soorten slachtofferapen.
  – De verlegen en teruggetrokken apen, Niemand heeft een hekel aan ze, maar het zijn makkelijke prooien, omdat ze niets terug doen.
  – De apen die heftig reageren. Dat maakt ze interessant om nog meer te pesten.
  – De apen die gaan pesten, omdat ze zelf gepest worden.
 7. De rest van de apen
  Deze apen zitten goed in hun vel. Ze weten welk gedrag goed is en gedragen zich ook zo.

Pesten wordt de laatste tien jaren steeds meer als een groepsfenomeen gezien. Om kinderen te leren om gaan met pesten geef ik samen met Talintje kindercoaching de workshop omgaan met pesten. In de workshop wordt pesten bespreekbaar gemaakt, uitleg gegeven en bewustwording gecreëerd  gebaseerd op de werkwijze van KOMOP.

Wat helpt om pesten tegen te gaan ?

Noem in het commentaarveld hieronder jouw mening.

Als dit artikel interessant is voor mensen in jouw netwerk, wil je het dan ‘delen’ door op één van de social media knoppen hieronder te klikken?