24 maart 2015

De juiste schoolkeuze

Door Dominique Flink

Hoe maak je samen de juiste schoolkeuze ?

Een spannende tijd en er is zoveel keuze. Hoe maakt u, samen met uw kind, de juiste schoolkeuze? Hoe bereidt u uw kind goed voor op de overstap?

De overgang van basis- naar voortgezet onderwijs gaat niet ongemerkt. Er verandert veel voor brugklassers in wording.

Toen ik zelf naar de middelbare school ging, ben ik met mijn ouders langs verschillende middelbare scholen geweest om een goede indruk op te doen.  Zelf heb ik voor de middelbare school gekozen waar ik mij het fijnst voelde.  Daarnaast de mogelijkheden die werden aangeboden spraken mij aan.

Om de schoolkeuze makkelijker te maken geef ik hieronder 5 tips.

1. Informatie over de school verzamelen. .
Heeft u kind extra zorg nodig, bijvoorbeeld door ADHD of dyslexie? Kijk op www.overgangpovo.nl waar staat beschreven welke procedures er zijn voor indicatiestelling voor speciaal onderwijs. Verdere informatie over het schoolsysteem staat duidelijk beschreven in deze gids van de Rijksoverheid.

2. Vraag de basisschool naar een toelichting op het schooladvies.
De directeur en de groepsleerkracht van groep 8 van de basisschool geven, na overleg in de loop van het laatste basisschooljaar een schooladvies. Door de jaren heen heeft de basisschool een goede indruk van de leerling gekregen. De school schat in welk niveau de leerling waarschijnlijk met succes kan volgen.  Het geheel aan indrukken van de leerling van het begin tot het eind tellen mee.(schoolvorderingen, leermogelijkheden, doorzettingsvermogen, concentratie, zelfstandigheid, huiswerkgedrag) en het Schooladvies noteert de basisschool in het Onderwijskundig Rapport (OKR). Het OKR wordt tijdens het schooladviesgesprek met de ouder en de leerling besproken. In het OKR kunnen ouders aangeven of ze het wel of niet eens zijn met het Schooladvies.

3. Bezoek open dagen.
Eind maart zijn de definitieve schooladvies en de uitslag van de CITO-eindtoets binnen. Al daarvoor, eind januari en februari, organiseren middelbare scholen open dagen.

Op de volgende punten kunt u letten als u naar een open dag gaat.

0 grootte van de school
0 bereikbaarheid
0 het huiswerkbeleid
0 kwaliteit
0 de sfeer
0 individuele aandacht bij (leer)problemen
0 specifieke aandacht voor als uw kind extra zorg nodig heeft

4. Begeleid uw kind bij het afwegen van verschillende factoren.
Probeer de open dagen te bezoeken met alleen uw kind dat naar de brugklas gaat. Kinderen en ouders letten op verschillende zaken. Uit angst vriendschappen kwijt te raken, willen kinderen hun schoolkeuze nogal eens af laten hangen van de keuze van hun vrienden en vriendinnen. Liefst gaan ze naar dezelfde school. Vraag na of het ook mogelijk is om bij elkaar in de klas komen. Informeer hoe de school de klassen indeelt. Op grote scholen is de kans aanwezig dat zij in andere groepen komen of dat ze na de brugklas doorstromen naar een ander niveau.

5. Vergelijk scholen via www.scholenopdekaart.nl
Door het invullen van een postcode kunnen scholen met elkaar worden vergeleken. U kiest zelf op welke van vijftien kenmerken de vergelijking plaats vindt. Eén van de kenmerken is het oordeel van de onderwijsinspectie over de school. Op www.onderwijsinspectie.nl vindt u een onafhankelijk oordeel van de onderwijsinspectie van alle middelbare scholen in Nederland. Als u de naam van de school en de gemeente invult, krijgt u toegang tot de meest recente rapporten van de school, die gemaakt zijn na inspectiebezoek. Een samenvatting van dit rapport is verwerkt in een toezicht kaart. Met rode en groene markeringen wordt aangegeven wat sterke en zwakke punten van de school zijn.

 

Succes met het maken van de schoolkeuze!

nyPteuK

Heeft u nog een waardevolle tip voor het maken van de schoolkeuze?

Noem in het commentaarveld hieronder u tip.

Als dit artikel interessant is voor mensen in jouw netwerk, wil je het dan ‘delen’ door op één van de social media knoppen hieronder te klikken?