Werkwijze

Hier vindt u mijn werkwijze als kindercoach. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u altijd contact met mij opnemen. Het aantal sessies hangt samen met de vraag die op dat moment speelt.

 • Als u wilt weten of ik iets voor u en uw kind kan betekenen dan kunt u een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
 • Daarna vindt altijd eerst een intakegesprek plaats met de ouders/verzorgers. Indien mogelijk doe ik dit bij u thuis. Tijdens dit gesprek ga ik in op het probleem en de ontwikkeling van het kind. Soms is het nodig om nog een extra intakegesprek voor te stellen, zo nodig met een van de ouders, een familielid of met iemand van school. Uit deze gesprekken komt vaak waardevolle informatie komt die het kind kan helpen tijdens de coaching.
 • De eerste ontmoeting met het kind zal volledig in het teken staan van het opbouwen van de vertrouwensband. Hierbij kom ik ook te weten wat de hulpvraag van het kind is en welke thema’s bij hem/haar spelen.
 • Als het kind zich vertrouwd voelt gaan we met elkaar aan de slag via verschillende werkvormen.
 • Na een aantal sessies vindt er een evaluatiegesprek met de ouder(s) plaats. Vervolgens kijken we samen wat het kind nog nodig heeft van de coach. Het doel is altijd om het kind zo snel mogelijk, met behulp van zijn eigen kracht weer verder te kunnen laten gaan.

Werkvormen
Tijdens de sessies staat het kind centraal en worden werkvormen gebruikt die bij de belevingswereld van het kind aansluiten. Hierbij kunt u denken aan:

 • Knutselen
 • Verven
 • Focussen en sensen
 • Coachkaartjes
 • Emotieballen
 • Handpoppen aan de slag
 • Taal erbij
 • Eigenwijsjes

Er wordt altijd gekeken waar behoefte aan is vanuit het kind. Verder worden de werkvormen aangepast aan de hulpvraag en de thema’s die op dat moment spelen.

Vertrouwelijk
Het is goed om te weten dat de gesprekken met kinderen vanaf 5  jaar volledig vertrouwelijk zijn. Ik laat het kind weten dat mij alles in vertrouwen kan worden verteld en als ik bepaalde onderwerpen met de ouders wil bespreken, daar altijd toestemming voor zal vragen aan het kind.  Deze manier van werken draagt enorm goed bij aan de openheid die het kind durft te geven en het vertrouwen in mij als kindercoach en in zichzelf als individu.