Interessante websites

Gezinnig:
Hoe levensvervullend kinderen ook zijn, ze zijn de bron van een veranderd leven.In de fase met kleine kinderen is vaak grote behoefte aan specifieke kennis, vaardigheden en hulpmiddelen.http://www.gezinnig.nl/
Pesten:
Stichting Pesten vindt het belangrijk dat ieder probleem op zichzelf staat en daarom verdient het zijn eigen aanpak. Geen mens is hetzelfde , geen organisatie is hetzelfde, geen probleem is hetzelfde.Op de website staat een wegwijzer, waarop iedereen in Nederland terecht kan als er gezocht moet worden naar anti pest en andere training programma’s, methodieken, hulpverleningsorganisaties en dergelijke.http://www.pesten.nl/wegwijzer/zuid-holland/?page=4
Pesten Buiten Westen:
Pesten Buiten Westen is de website voor wie een kindercoach zoekt die zich heeft gespecialiseerd in het thema ‘pesten’ en kinderen en hun ouders hierin kan begeleiden.http://www.pestenbuitenwesten.nl/